X
معرفی واحد بهداشت دهان و دندان:
واحد بهداشت  دهان و دندان در راستای ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان مردم از طریق افزایش و تسهیل دسترسی به خدمات بهداشت دهان و دندان و اصلاح بهبود شیوه ی زندگی و افزایش آگاهی در زمینه سلامت دهان و دندان در قالب برنامه های آموزش، پیشگیری و درمان فعالیت می نماید.
-آموزش
 در این زمینه فعالیت هایی به شرح ذیل انجام می گیرد:
-الف – آموزش معلمین و مراقبین بهداشت مدارس جهت اجرای برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان دوره ابتدایی
ب- بازدید از مدارس و اموزش بهداشت دهان و دندان به دانش آموزان در سطح مدارس ابتدایی
ج- آموزش کارشناسان و رابطین بهداشتی جهت اجرای برنامه ی سلامت دهان و دندان گروههای هدف
-پیشگیری
در زمینه پیشگیری خدماتی از قبیل فلوراید تراپی و فیشورسیلانت، انجام معاینات دوره ای جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی در جهت تشخیص زود هنگام مشکلات دهان و دندان، انجام غربالگری و تکمیل شناسنامه ی سلامت دانش آموزان ابتدایی، انجام معاینات و غربالگری جهت دانشجویان بدو ورود به دانشگاه ارائه می شود.
-درمان
خدمات درمانی که در مراکز بهداشتی درمانی انجام می شود شامل موارد ذیل می باشد:
الف- ترمیم دندانهای پوسیده
ب- جرم گیری با اولویت گروه هدف
ج- کشیدن دندانهای عفونی غیرقابل نگهداری
د- درمان پالپ زنده
ه- پالپوتومی
بایدها در دندانپزشکی:
1-بعد از هر وعده ی غذایی دندانها را مسواک نمایید.
2-مسواک زدن به تنهایی کافی نیست و استفاده از نخ دندان نیز ضرورت دارد.
3-هر گاه موهای مسواک حالت طبیعی خود را از دست داد نسبت به تعویض ان اقدام نمایید.
4-تمیز نمودن محیط دهان در تمام طول عمر حتی قبل از رویش دندانهای شیری ضروری است.
5-حتی اگر فکر می کنید هیچ مشکلی ندارید سالی یک بار برای معاینه به دندانپزشک مراجعه نمایید.
6-در صورت پوسیدگی دندان هر چه سریعتر برای درمان آن اقدام نمایید.
7-در صورت تشکیل جرم دندان باید با مراجعه به دندانپزشک دندانها را جرمگیری نمود.
8-در بین وعده های غذایی تا آنجا که ممکن است از خوردن مواد قندی پرهیز نموده و بهتر است به جای آن از میوه های تازه سبزیها و ... استفاده نمایید.
9-اگر دندانهای شیری زود خراب شوند و آنها را بکشیم ممکن است دندانهای دائمی درنیایند یا دیر و کج دربیایند بنابراین محافظت از دندانهای شیری همانند دندانهای دائمی بسیار مهم است.
10- اولین دندان آسیای دائمی معمولاً در سن شش سالگی در پشت آخرین دندان شیری در می آید، در نگه داری و مراقبت از آن غفلت نکنید.
 

  

نام :                         معصومه
نام خانوادگی :       کشاورز
سمت :                    کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان
مدرک تحصیلی:        دندانپزشک
پست الکترونیک:      ---

 

 

نام :                      عبدالصاحب
نام خانوادگی :      آخی 
سمت :                  
مدرک تحصیلی:         دکتری داندنپزشکی
پست الکترونیک:      
نام :                      منصور
نام خانوادگی :     احسانی  
سمت :                 
مدرک تحصیلی:       دکتری داندنپزشکی
پست الکترونیک:       
نام :                    لطیف
نام خانوادگی :   باسره    
سمت :                  
مدرک تحصیلی:     دکتری داندنپزشکی    
پست الکترونیک:        
نام :                     علی
نام خانوادگی :   دامیار    
سمت :                 
مدرک تحصیلی:    دکتری داندنپزشکی    
پست الکترونیک:      
نام :                     محمودرضا
نام خانوادگی :    شریفی   
سمت :                  
مدرک تحصیلی:     دکتری داندنپزشکی    
پست الکترونیک:       
نام :                     قدرت الله
نام خانوادگی :     انوری  
سمت :                  
مدرک تحصیلی:      دکتری داندنپزشکی  
پست الکترونیک:      
نام :                     رحیم
نام خانوادگی :    رحیمی   
سمت :                  
مدرک تحصیلی:      دکتری داندنپزشکی
پست الکترونیک:        
نام :                     سعید
نام خانوادگی :    یونسی  
سمت :                
مدرک تحصیلی:       دکتری داندنپزشکی
پست الکترونیک:        
نام :                     صادق
نام خانوادگی :    نظری
سمت :                
مدرک تحصیلی:       دکتری داندنپزشکی
پست الکترونیک:        
نام :                     حبیب
نام خانوادگی :    پرهمت 
سمت :                
مدرک تحصیلی:       دکتری داندنپزشکی
پست الکترونیک:        
نام :                     ناصر
نام خانوادگی :    مشرقی  
سمت :                
مدرک تحصیلی:       دکتری داندنپزشکی
پست الکترونیک:        
نام :                     محمد 
نام خانوادگی :    دارابی  
سمت :                
مدرک تحصیلی:       دکتری داندنپزشکی
پست الکترونیک:        
نام :                     محمد
نام خانوادگی :    خوش خبر  
سمت :                
مدرک تحصیلی:       دکتری داندنپزشکی
پست الکترونیک:        
نام :                     حمدالله
نام خانوادگی :    قاسمی  
سمت :                
مدرک تحصیلی:       دکتری داندنپزشکی
پست الکترونیک:        
نام :                     فهیمه
نام خانوادگی :    فیلی  
سمت :                
مدرک تحصیلی:       متخصص ترمیمی
پست الکترونیک:        
نام :                     محمد
نام خانوادگی :    شرفی  
سمت :                
مدرک تحصیلی:     متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت  
پست الکترونیک:        
نام :                     عباس
نام خانوادگی :    میرشکاری 
سمت :                
مدرک تحصیلی:       متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت
پست الکترونیک: