X

معرفی واحد:

واحد بهبود تغذيه جامعه يكی از گروه هاي ستادي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ایلام مي باشد. رسالت واحد بهبود تغذيه جامعه برنامه ريزي و سياست گذاري بهبود امنيت غذايي و ارتقاء كيفيت تغذيه آحاد مردم شهرستان ایلام از طريق ارتقاي سطح دسترسي فيزيكي، اقتصادي،افزايش سواد و فرهنگ تغذيه اي و رهايي از بيماريهاي مرتبط به غذا با  بكار گيري استراتژي هايي مانند اطلاع رساني و آموزش، مشاركت در تدوين سياست هاي نوين در عرصه غذا و تغذيه در برنامه هاي توسعه ملي، تحقيق و پايش اقدامات پيشگيرانه از مشكلات تغذيه اي اعم از كم خوري، پرخوري و كمبود ريز مغذي ها مي باشد تا مردمي سالم و پويا براي فعاليت در عرصه هاي علمي و فنا وري در جهت توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي گام بردارند

شرح وظایف:  

  واحد بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت شهرستان ایلام با اجرای برنامه های ذیل شروع به فعالیت نموده است:

    الف) برنامه های بهبود رشد و تغذیه کودکان

 • گسترش دانش پرسنل درمورد رشد و تغذیه کودکان
 • اجرای طرح حمایتی مشارکتی بهبود وضع تغذیه کودکان با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)
 • اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدها با همکاری بهزیستی
 • آموزش عملی مادران در مورد تغذیه تکمیلی کودکان :

  در راستای بهبود وضع تغذیه کودکان این طرح در کلیه خانه های بهداشت شهرستان ایلام در حال حاضر اجرا میگردد. در این طرح مادرانی که کودک 24-6 ماهه دارند بوسیله پرسنل بهداشتی بصورت عملی با نحوه طبخ انواع غذا ها ی کودک آشنا شده و مهارت لازم برای تهیه غذای مناسب برای کودک خود را فرا میگیرند. لوازم و مواد اولیه لازم برای این طرح غالبا توسط سیستم بهداشت در اختیار پرسنل قرار میگیرد. و گاها از مشارکتهای مادران و پرسنل نیز استفاده میگردد.

  ب) برنامه ها ی یپیشگیری و کنترل کمبود ریز مغذیها

 • پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید :

  - پایش سالانه ید ادرار دانش آموزان

  - برگزاری کمیته I.D.D

  - سنجش کیفی ید نمک های مصرفی اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد غذایی (بهداشت محیط)

  - اجرای بسیج های آموزش همگانی در زمینه مصرف نمکهای ید دار

  - بررسی پوشش مصرف نمک های ید دارخانوارهای روستایی به تفکیک مراکز بهداشتی درمانی (بهورزان)

  - فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم با تاکید بر مصرف نمکهای تصفیه شده ید دار

 • پیشگیری و کنترل کمخونی فقر آهن

  - اجرای سالانه طرح آموزش تغذیه و آهن یاری مدارس دخترانه (مقطع راهنمایی و دبیرستان)

  - آهن یاری زنان باردار، شیرده و کودکان زیر 2 سال

  - آموزش تغذیه گروههای مختلف

  - ترویج مردم به استفاده از نانهای غنی شده با آهن

 • پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A و D

  - مکمل یاری کودکان و زنان باردار

  - آموزش تغذیه گروههای مختلف

 • پیشگیری و کنترل کمبود روی

  - آموزش تغذیه

  - مکمل یاری زنان باردار و شیر ده با مولتی ویتامین مینرال

   

  ج) برنامه های ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

 • اصلاح الگوی مصرف روغن
 • ترویج مصرف میوه و سبزی
 • ترویج مصرف شیر و فراورده های آن
 • آموزش الگوی صحیح مصرف مواد غذایی
 • ترویج مصرف آبزیان
 • اصلاح عادات غذایی نامناسب مانند کاهش مصرف نوشابه های گازدار، تنقلات غذایی کم ارزش و معرفی جایگزینهای مناسب

  د- برنامه پایش و ارزشیابی فرایندهای تغذیه

 • پایش عملکرد سطوح پائین
 • اجرای طرحهای پژوهشی

 

نام :                    سمیه 
نام خانوادگی :   سعیدی
سمت :             سرپرست واحد تغذیه

مدرک تحصیلی: کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

پست اکترونیک: roz_771@yahoo.com

 

نام :                    باقر 
نام خانوادگی :    کرمی
سمت :              کارشناس تغذیه

مدرک تحصیلی:   کارشناسی

پست الکترونیک:---

شماره تماس با واحد:08433383811