X
 
 
مهندسي بهداشت از سال ۱۳۳۱تا سال ۱۳۳۵ غالبا به صورت تيمي مركب از مهندسين كادر ستادي وزارتخانه در نقاط مختلف كشور فعاليت داشته اند . وظايف آنها علاقه بر تهيه دستوالعمل ها و فرمهايي در زمينه مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي ،‌ مبارزه با حشرات و جوندگان ، دفع فضولات جامد ،‌بهسازي منابع آب و طراحي نقشه هاي تيپ و اجراي پروژه هاي تامين آب آشاميدني بود ( در اين مدت نسبت به اجراي لوله كشي آب آشاميدني۴۶ شهر در ايران اقدام شده است ) طراحي پروژه هاي آب آشاميدني با همكاري مهندسي مشاور ليچ فيلد صورت مي گرفت . در آذر ماه سال ۱۳۳۲ اولين دوره كمگ مهندسي ايران با حضور ۵ نفر از شهرستان تبريز ،‌۵ نفر از تهران ، ۵ نفر از شيراز ، ۲ نفر از بابل و ۲ نفر از رشت (جمعاپ ۲۴ نفر) در پاكدشت ورامين (پلدشت سابق) تشكيل گرديد .
از سال ۱۳۳۵ مهندسي بهداشت بصورت اداره كل درآمد و در مدت كوتاهي در بسياري از استانهاي كشور ادارات مهندسي بهداشت ايجاد شدند . اداره مهندسي بهداشت تبريز در يازدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۳۱ با استخدام ۶ نفر به مديريت آقاي مهندس علي بني سليماني شيباني و آقاي مهندس اسكات براندول آغاز به كار كرده و در فعاليتهاي اوليه ضمن سمپاشي معدودي از منازل شهر تبريز نسبت به اجراي اولين پروژه آب آشاميدني در روستاي مايان سفلي اقدام نموده است .
در سال ۱۳۴۰ مدت كوتاهي مهندسي بهداشت با اداره ريشه كني مالاريا ادغام گرديد ولي بنا به دلايلي ، ادامه فعاليت واحدهاي ادغام يافته ممكن نشده و در نتيجه مجددا اداره كل مهندسي بهداشت مستقلا به كار خود ادامه د اد .
در طي سالهاي ۱۳۳۵-۴۰ بعلت بوجود آمدن سازمانهاي و وزارتخانه هايي مرتبط با آب و برق مسئله تامين آب شهري از وظايف بهداري سابق منفك و به عهده وزارت آب و برق كشور گذاشته شد و بر تامين اب آشاميدني و بهسازي محيط روستاها توسط اداره كل مهندسي بهداشت تاكيد شد .
در طي سالهاي قبل از ۱۳۴۰ و بعد از آن تعداد زيادي از مهندسين رشته هاي مختلف بويژه ساختمان و شيمي جهت اخذ تخصص در زمينه بهداشت و مدارك تحصيلي فوق ليسانس ، اكثرا با استفاده از بورسهاي بين المللي به خارج از كشور اعزام شدند .
در اين‌ راستا پيرو تشكيل‌ دوره‌ كمك‌ مهندسي‌ بهداشت‌ و دوره‌ كمك‌ بهسازي‌ از اوان‌ تشكيل‌ اداره‌ مهندسي‌ بهداشت‌ به‌ همت‌ آقاي‌ دكتر فريس‌ در پاكدشت‌ ورامين‌ ، اولين‌ دوره‌ بهسازي‌ با پذيرش‌ ليسانسيه‌ هاي‌ علوم‌ (شيمي‌ ، فيزيك‌ ، زيست‌ شناسي‌ ،...) در دانشكه‌ بهداشت‌ دانشگاه‌ تهران‌ آ غاز فعاليت‌ نمود ، اين‌ دوره در سال ۱۳۴۵ تبديل به دوره عالي بهسازي گرديد كه مدرك تحصيلي آن فوق ليسانس بود . در حال حاضر در ۱۸ دانشگاه اقدام به تربيت نيروي انساني كارشناس در زمينه بهداش محيط و در ۲۶ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني نيز نسبت به تربيت كارداني بهداشت محيط اقدام مي نمايند .
نشكيلات اداره كل مهندسي بهداشت در سال ۱۳۴۴ شامل ادادات آب و فاضلاب ، بهسازي (شهر و روستايي)، هوا و محيط كار بود .
نيروي انساني مهندسي بهداشت در سال ۱۳۴۴ در سطح كشور جمعا ۵۶۴ نفر بود ، كه در حال حاضر به استثناء كادر اداري حدودا ۳۷۱۴ نفر پزسنل تخصصي شامل ۹۹۹ نفر كارشناس و كارشناس ارشد و ۲۸۱۵ نفر كاردان بهداشت محيط در واحدهاي بهداشت محيط سطح كشور مشغول انجام وظيفه مي باشند ، از اتفاقات مهم براي اداره كل ، تصويب قانون مواد خوردني ، آشاميني ، آرايشي و بهداشتي در سال ۱۳۴۶ بود كه زمينه اجراي قانونمندي را براي كنترل بهداشتي مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي با استفاده از ماده ۱۳ فراهم نمود .
در سال ۱۳۴۶ تامين آب آشاميدني و بهسازي محيط روستاها از وزارت بهداري به وزارت آباداني و مسكن انتقال يافت و در همين سال اداره كل مهندسي بهداشت به اداره كل بهداشت محيط تغيير نام يافت . در سال ۱۳۵۱ وظايف مذكور به عهده وزارت كشاورزي و پس از تشكيل وزارتتعاون به آن وزارتخانه محول گشت ، در سال ۱۳۵۶ با مصوبه اي وظايف ياد شده مجددا به اداره كل بهداشت محيط اعاده شد كه در سال ۱۳۵۸ مصوبه مذكورمورد تاكيد شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت .
اجراي پروژه هاي تامين آب آشاميدني روستاها و عمليات بهسازي محيط با پيروزيانقلاب اسلامي توسعه قابل ملاحظه اي يافت ، ولي با توجه به اهميت و گسترش ساير فعاليتهاي بهداشت محيطي و لاجرم براي هماهنگ كردن تشكيلات بهداشت محيط با شبكه هاي بهداشتي و درماني كشور در سال ۱۳۶۹ مسئوليت تامين آب آشاميدني روستاها به سازمان جهاد سازندگي واگذار گرديد و بدينوسيله زمينه ادغام فعاليتهاي بهداشت محيط در شبكه فراهم شد .
در سال ۱۳۷۴ براي تعديل نيروي انساني و كاهش ابعاد تشكيلاتها در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي دو اداره كل بهداشت محيط و اداره كل بهداشت حرفه اي ادغام يافتند ، با ادامه روند كوچك سازي تشكيلات و واگذاري بعضي از وظايف به بخش خصوصي تفويض اختيار مسئوليتها به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني در آذر ماه ۱۳۷۹ اداره كل بهداشت محيط و حرفه اي به دفتر سلامت محيط كار و حرفه اي تغيير نام يافت . 
 
 

معرفی واحد:

كنترل‌ عوامل‌ محيطي‌ در ارتقاي‌ سلامت‌ انسان‌ نقش‌ اساسي‌ و كليدي‌ دارد و آلاينده‌ هاي‌ محيط كه‌ از تنوع‌، گستردگي‌ و پيچيدگي‌ خاصي‌ برخوردارند، مي‌ توانند هر سه‌ بعد جسمي‌، رواني‌ و اجتماعي‌ سلامت‌ انسان‌ را با خطر مواجه‌ سازند.

امروزه‌ بيشتر اين‌ آلاينده‌ ها حاصل‌ فعاليتهاي‌ روز مره‌ و يا فعاليتهاي‌ ويژه‌ انسانها نظير علوم، فنون‌، صنايع‌ و ارتقاي‌ سطح‌ فناوري‌ مي‌ باشند كه‌ در روند توليد آنها گاه‌ علم‌ و اراده‌ انسان‌ بصورت‌ عمدي‌دخالت‌ داشته‌ و گاهي‌ نيز ناشي‌ از عدم‌ آگاهي‌ و اطلاع‌ از پيامدهاي‌آن هستند.

بهداشت محیط عبارتست از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند.

هدف کلی بهداشت محیط  ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه می باشد.

برنامه های اصلی واحد بهداشت محیط:

  1. برنامه بهداشت آب وفاضلاب
  2. برنامه نظارت بر مراکز تهیه وتوزیع و اماکن عمومی
  3. برنامه بهداشت وکنترل مواد غذایی
  4. برنامه طرح تشدید سلامت ستاد فوریت سلامت محیط وکار
  5. برنامه نظارت بر مراکز درمانی
  6. برنامه اجرای ماده 13
  7. برنامه کنترل وضعیت زباله وفضولات

شرح وظایف:

* کنترل وضعیت بهسازی و بهداشتی مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛

* كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي ومیزان کلر باقیمانده به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگان هاي مربوطه

* كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه

* سنجش عوامل محیطی با دستگاههای پرتابل شامل شوری سنج، ترمومتر، سنجش بار میکروبی، pHمتر، TPM ، ید سنجی و رطوبت سنج

* اجراي دستورالعمل  ماده ۱۳ مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي در خصوص مراکز واماکن دارای نقص بهداشتی و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز و تعطيلي آنها

* معرفي پيشه وران به دفاتر پیشخوان و آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره

* بازدید از مدارس ومراکز آموزشی ومهد كودك ها،روستا مهدها و مراکز تحت پوشش بهزیستی،پیگیری تا حصول نتیجه

* بازديد و كنترل استخرهاي شنا ،شناگاههای طبیعی

*بازديد از پارك ها،مراکز تفریحی و ورزشگاهها ، ترمينال ها ، اماکن متبرکه، اردوگاهها وزندان ها جهت ساماندهی وتشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمان ها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛

*بررسي كنترل فاضلاب، زباله،فضولات،  بهداشت هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگان هاي مربوطه

* رسيدگي به شکايات مردمی در زمينه های مختلف بهداشتي ( شکایات حضوری، تلفنی وسامانه 190 )

* اجرای برنامه عصرکاری طرح تشدید ستاد فوریت سلامت محیط وکار ( EOC )

* مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري

* اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي

* بازديد ازمراکز درمانی شامل: بیمارستان ها، درمانگاه ، مطب ها، مراکز گفتار درمانی، فیزیوتراپی ها، آزمایشگاههای تشخیص طبی ، داندانپزشکی ها، مطب های مامایی، مراکز ترک اعتیاد وتوانبخشی تحت پوشش

* آموزش بهداشت جهت كليه متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره وبرگزاری کلاس های گروهی

* اجرای برنامه های مختلف در خصوص ممنوعیت استعمال قلیان ودخانیات در اماکن سربسته عمومی

* نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های اصناف

* شرکت در جلسات شورای بهداشت روستا

* نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه ،قنات و ... )، مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت محيط منازل، جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مرکز بهداشت

* راهنمایي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛

* اجرای برنامه های مناسبتی و ویژه اربعین حسینی،طرح رمضان و ایام محرم وبسیج سلامت نوروزی

* برگزاری گشت های مشترک  با ادرات مختلف همچون استانداری، فرمانداری، تعزیرات حکومتی، صمت ، دامپزشکی، میراث فرهنگی، اداره غله، معاونت غذا ودارو، اماکن و دادگستری

 

 معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت محیط برای دانلود کلیک کنید.

 
نام :                           مهرداد
نام خانوادگی :           داودیان
سمت :                    سرپرست بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:      کارشناس
پست الکترونیک:       davodianmehrdad@yahoo.com  

 

 
نام :                         مراد
نام خانوادگی :        همتی نژاد
سمت :                    کارشناس  بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:         کارشناسی ارشد
پست الکترونیک:        Md_hematy@yahoo.com

 

نام :                         شرمین
نام خانوادگی :        اسماعیل پور
سمت :                    کارشناس  بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:         کارشناسی 
پست الکترونیک:        ---

 

نام :                              فرشته
نام خانوادگی :              نیکوند
سمت :                          کارشناس  بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:         کارشناسی 
پست الکترونیک:        ---

 

نام :                         سعدیه
نام خانوادگی :        باباخانیان
سمت :                    کارشناس  بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
پست الکترونیک:    saadiebabakhanian@yahoo.com
 

 

نام :                         الهام
نام خانوادگی :        درخشنده
سمت :                    کاردان  بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:     کاردانی 
پست الکترونیک:        ---

 

نام:                   ماندانا
نام خانوادگی:      سهرابی
سمت:              کارشناس مراکز و اماکن
مدرک تحصیلی:  ارشد بهداشت محیط
پست الکترونیک: ---

 

آب

آب آشامیدنی بسته بندی

آیین کار بهداشتی آبهای بسته بندی غیر معدنی

آئین کار بهره برداری از آبهای معدنی

بیماریهای منتقله از آب

پارامترهای میکروبی آب

چک لیست نظارت بر آزمایشگاههای آب

دستورالعمل_اقدامات_بهداشت

راهنمای نظارت بر منابع تامین آب

کیفیت آب نمونه برداری از پسابها

ویژگی های شیمی وفیزیکی آب

 

راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاههای طبی

راهنمای بهداشت محیط مطبها

«_آيين_نامه_حريم_مخازن_،_تاسيسات_آبي__»

آیین نامه مبارزه با ریزگردها

آئین_نامه_اجرائی_تبصره_ماده_6

بخشنامه برخورد با متخلف_ن براساس ماده 13 ونه تعز_رات

پسماند

تجهیزات استانداردمراکز

چک لیست رستوران سنتی چلوکبابی وسلف سرویس

دستور_عمل_میکروپیگمنتشن

دستورالعمل اعطای سیب سلامت

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات

راهنمای دخانیات

سبزی خورد کنی

طرح تشدید

قانون_تشکیلات_ووظایف_وزارت_بهداشت

 1_آیین نامه کترینگ وبیرون برها

آیین نامه نان فانتزی

آین نامه کرایه ظروف

 ین نامه سبزی خرد کنی

آین نامه عرضه مواد پروتئینی

شماره تماس واحد:08433381130