X

 

 

شرح وظایف:
 • واحد سلامت خانواده و جمعیت

  اين گروه همگام با ساير گروهها و واحدهاي بهداشتي كه هر يك بگونه اي با سلامت خانواده در ارتباط هستند با هدف تامين، حفظ و ارتقاي سلامت خانواده در راستاي بهبود كيفيت ارائه خدمات بهداشتي مسئوليت برنامه ريزي، هدايت، پايش و ارزشيابي خدمات زير را در سطوح شهرستان و مراكز ارائه خدمت در منطقه تحت پوشش بعهده دارد.

   گروه  سلامت خانواده و جمعیت متشكل از 5 برنامه  زير مي‌باشد :‌

  1 برنامه مادران باردار

  2 برنامه کودکان

  3 برنامه باروری سالم

  4 برنامه میانسالان

  5 برنامه سالمندان

  اهم وظايف و مسئوليتهاي واحد:

  -    ارتقاء سلامت باروری و افزایش شاخص فرزند آوری

  -    تامين سلامت كودكان در قالب دو برنامه مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال و كودك سالم بمنظور كاهش مرگ و مير كودكان و نوزادان

  -     ترويج تغذيه با شير مادر

  -     مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران بمنظور پيشگيري از مرگ و مير و ارتقاء سلامت مادران  و پیگیری فعال مادران باردار

  -     سلامت سالمندان و بهبود شيوه زندگي در دوران سالمندي

  -    پيشگيري از بارداري هاي ناخواسته در زنان پرخطر

  -     مشاركت مردان در برنامه هاي بهداشت باروري

  -    مراقبت میانسالان در گروههای سنی 30 تا 59 سال

  اهم دوره هاي آموزشي برگزار شده يا در دست اقدام :

  - كارگاههاي آموزشي مراقبتهاي ادغام يافته  كودك سالم جهت كليه رده هاي  بهداشتي (پزشك كارشناس كاردان بهورز )

  - كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر جهت رده كاردانها و كارشناسان

  - كارگاه آموزشي مراقبتهاي  ادغام يافته سلامت مادران جهت كليه رده ها ( پزشكان كارشناسان كاردانهاي بهداشتي ماما و كليه بهورزان )

  - كارگاه آموزشي CPR ( احياي بيمار) ويژه مراقبین سلامت و بهورزان

  - جلسه آموزشي پيشگيري  از سوانح و حوادث در كودكان

  - تلاش مضاعف و انجام نظارت در خصوص ارتقاء كمي و كيفي خدمات بهداشت باروري

  - برگزاری کلاس های مراقبت ادغام یافته میانسالان و سالمندان در اواخر سال گذشته

  پرسنل شاغل در واحد با شرح مختصر وظايف :

  نام و نام خانوادگي مسئول واحد: (سامیه غلامی)

  -     مشاركت در طراحي و تدوين اهداف و خط مشي واحد در قالب سياستهاي كلي وزارت متبوع و گروه سلامت خانواده و جمعيت استان

  -    مشاركت در تدوين برنامه عملياتي واحد سلامت خانواده و جمعيت شهرستان

  -    نظارت مستمر بر اجراي دستورالعملها و برنامه هاي واحد سلامت خانواده و جمعيت در راستاي ارتقاي كمي و كيفي خدمات

  -    آموزش و بازآموزي رده هاي مختلف بهداشتي با همكاري ساير پرسنل واحد

  -    مشاركت در اجراي ساير برنامه ها منجمله برنامه پزشك خانواده

  -    شركت فعال در كميته های مختلف واحد سلامت خانواده وکمیته های فني و تخصصي و جلسات دیگرستاد مركز بهداشت

  -    همكاري با واحد امور داروئي در خصوص درخواست داروهاي شاخه بهداشتي و پيگيري در خصوص تامين داروهاي مذكور

  -    پيگيري و تامين و توزيع نيروي انساني (مراقبین سلامت و ماماها)

  -    پيگيري در جهت دريافت و جذب اعتبارات از استان

  مشکلات واحد (کمبود مراقب سلامت ثابت موقت بودن نیروهای مراقب سلامت طرحی-کمبود اعتبار جهت خرید منابع آموزشی مراکز جامع سلامت شهری و روستایی و مرکز مشاوره قبل از ازدواج-شرح وظیفه گسترده مراقبین سلامت در مراکز و پایین بودن کیفیت ارائه آموزشها به گروههای هدف (به ازای هر 2500نفر یک مراقب سلامت وجود دارد)

  -عدم پرداخت حق الزحمه جراحی توبکتومی در سال 95 و96

  توضیحات مربوط به اعتبارات سال 96

  - مراجعه گروههای هدف مختلف به این واحد ( مراجعین کمیسیون شیر کمیته عمل جراحی توبکتومی مراجعین جهت معرفی کودکان نیازمند به شیر به بهزیستی مادران باردار نیازمند به سبد غذایی و ویژه–کلاس های آمادگی برای زایمان و موارد رسیدگی به شکایات

  برنامه مادران باردار (زهرا ساده میری)

 • مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان
 • تدوين برنامه عملياتي و مداخله اي مادران باردار
 • شركت فعال در كميته هاي فني و تخصصي واحد سلامت خانواده بخصوص كميته هاي شهرستاني كاهش مرگ و مير مادر و نوزاد
 • نظارت بر اجراي برنامه  مراقبتهاي ادغام يافته  سلامت مادران
 •  پايش برنامه مراقبتهاي ادغام يافته  سلامت مادران
 •  پيگيري جهت  بهبود شاخصهاي  سلامت مادران
 •  مشاركت در پايش برنامه پزشك خانواده و ارسال پسخوراند
 •  تهيه و تنظيم  گزارش از نحوه عملكرد و پيشرفت برنامه ها و ارئه به مقام مافوق
 • هماهنگی وبرنامه ریزی جهت کلاسهای امادگی برای زایمان وپایش انها
 • هماهنگی وتوزیع جهت سبد غذایی بنیاد علوی جهت مادران باردار
 • نظارت بر برنامه PMTCT(رپید تست)در مادران باردار
 • پیگیری مادران پر خطر ونشاندار بصورت روزانه وحتی خارج از وقت اداری

 

برنامه کودکان (زینب الیاسی وفرشته رشنوادی )

هدف کلی اجرای برنامه:

-مراقبت های ادغام یافته کودک سالم برپایه:

1-   مراقبت هاي نوزادان

2-  ارزیابی کودک

3- غربالگری ها

4-  ترويج تغذيه با شير مادر

5-اصول رژیم تغذیه ای سالم

6-مراقبت و ارتقای سلامت مراقبت تغذیه ای

7-ارتقای ایمنی و پیشگیری از آسیب ها

نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه:

-تکمیل فرم گزارش فوری مرگ کودکان و ارسال به مرکز بهداشت استان

-تکمیل پرسشنامه های بررسی مرگ کودک براساس ICD10

-تشکیل کمیته های نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه

-نظارت و پایش بیمارستان های تابع

فعالیت های انجام شده در این راستا:

تدوين برنامه عملياتي و مداخله اي شير مادر مانا

-    شركت فعال در كميته فني و تخصصي واحد سلامت خانواده بخصوص كميته هاي ترويج تغذيه با شير مادر شهرستان و بيمارستان

-    نظارت بر اجراي برنامه مراقبتهاي ادغام يافته  ناخوشيهاي  اطفال (مانا)

-    پايش  برنامه  مراقبتهاي ادغام يافته  ناخوشيهاي اطفال

-    مشاركت در پايش برنامه  پزشك خانواده و ارسال پسخوراند

-    صدور كوپن شير مصنوعي با مجوز كميته ترويج تغذيه با شير مادر

       -   تهيه و تنظيم گزارش از نحوه عملكرد و پيشرفت برنامه و ارا ئه به مقام مافوق

-     همكاري در طراحي برنامه عملياتي و مداخله اي كودكان

-     مشاركت فعال در كميته هاي فني و تخصصي واحد

-     مشاركت در پايش برنامه پزشك خانواده و ارسال پسخوراند

-      نظارت بر اجراي مراقبتهاي ادغام يافته  كودك سالم

-     پايش برنامه مراقبتهاي ادغام يافته  كودك سالم و ارسال پسخوراند

-      شركت فعال در كميته هاي  شهرستاني كاهش مرگ و مير كودكان 1-59 ماهه

-      جمع بندي آمار مربوط به  موارد مرده زايي فوت نوزادان و كودكان و ارسال به استان

برنامه باروری سالم(فرشته شیری)

هدف کلی برنامه:

ارتقای سلامت باروری وفرزند آوری با شعار بارداری آگاهانه ومسئولانه (با تغییر رویکرد سیاست جمعیتی از اردیبهشت 93)

-افزایش بارداریهای برنامه ریزی شده وسالم

-کاهش شیوع ناباروری اکتسابی

-کاهش عوارض ناشی از بارداری سقط- زایمان

-افزایش رضاینتمندی از زندگی زناشویی در چهار چوب سلامت باروری وجنسی

فعالیت های انجام شده در این راستا :

-   تدوين برنامه عملياتي باروری سالم

-    اجرا و نظارت بر طرحهاي مداخله اي باروری سالم

-    همكاري با واحد امور دارويي در خصوص درخواست صحيح و بموقع داروهاي پیشگیری از بارداری زنان پرخطرهر دوماه یک بار بر آوردمصرفی  اقلام پیشکیری سالیانه

-    جمع بندي آمار باروری سالم  ارسالي از واحد هاي تابعه و ارسال به استان به صورت فصلی

-    پايش برنامه هاي  باروری سالم و ارسال پسخوراند به واحدهاي تابعه

-     شركت فعال در كميته هاي فني و تخصصي واحد سلامت خانواده و جمعيت

-     همكاري درون بخشي و برون بخشي جهت پيشبرد برنامه هاي باروری سالم

-     انجام کمیته توبکتومی به صورت هفتگی در چهار چوب اندیکاسیون های بیست گانه دستور العمل

-     تنظيم ليست حق الزحمه تی ال استان انجام گرفته در بیمارستان طالقانی

-     تامین اعتبار وخرید منابع آموزشی تکمیلی سلامت باروری (5 کتاب کمک آموزشی )

-     خرید منابع آموزشی ویژه زوجین در آستانه ازدواج جهت مرکز مشاوره حین ازدواج (2 کتاب آموزشی اصلی-6 کتاب کمک آموزشی- سی دی ساقدوش- کارت مجازی )

-نظارت وپایش عملکرد  مرکز مشاوره پيش از ازدواج به صورت فصلی

-نظارت وپایش انبار دارویی به صورت شش ماهه

-مشاوره و ارائه خدمات تنظيم خانواده به زنان پرخطر

-هماهنگي و آموزش درخصوص استريليزاسيون واحدهاي ارائه دهنده خدمت و انجام پايش

برنامه میانسالان (فرنگ علی میرزایی)

هدف از اجرای برنامه :پیشگیری از وقوع مرگ ومیر های قابل پیشگیری میانسالان

-   غربالگري سرطان هاي سرویکس ،پستان وسرطان کولون

- غربالگری بیماریهای فشار خون ودیابت ،خطر سنجی وپیشگیری از سکته های قلبی عروقی ومغزی

- انجام رایگان آزمایش قند خون وچربی خون

- رده سنی 30تا60سال شهرستان بالغ بر 83000نفر مرد وزن

- توزیع مکمل ویتامین د

- بزرگداشت هفته های سلامت ملی مردان وزنان

- هماهنگی جهت پیگیری فعال ادارات جهت ارائه خدمات جامع سلامت کارکنان ادارات

- نظارت وپایش برنامه میانسالان

- برگزاری کلاس های آموزشی وآزمون مهارت سنجی مراقبین سلامت وماماها

برنامه سالمندان (کلثوم مومنی)

-    بازديد و نظارت بر نحوه ارائه كمكهاي اوليه در خا نه هاي بهداشت

-    بررسي و پيگيري جهت تامين تجهيزات مورد نياز بر اساس  استانداردهاي موجود

-    بررسي وضعيت آمبولانسها از نظر تجهيزات  و داروهاي مورد نياز

-    پايش و نظارت از روند اجراي برنامه سالمندان

-      همكاري و مشاركت با ساير همكاران در برگزاري جلسات آموزشي

-     انجام امور مربوطه بعنوان مسئول روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان

-     اجرای دوبرنامه بهبودشیوه زندگی سالم(سالمندان60تا70سال،آموزشی) و برنامه خدمات نوین سالمندان(سالمندان60سال به بالا)در کلیه مراکز

-   توزیع مکمل(کلسیم دی و ِD3)برای کلیه سالمندان تحت پوشش

-     مراقبت ،ویزیت و واکسیناسیون سالمندان خانه سالمندان

 

نام :                    سامیه
نام خانوادگی :      غلامی
سمت :           کارشناس مسئول سلامت جمعیت و خانواده

مدرک تحصیلی:     لیسانس مامایی

پست الکترونیکی:  samiehgholami@yahoo.com

 

نام :                 فرنگ
نام خانوادگی :    علی میرزایی
سمت :              کارشناس پرستاری و مامایی

مدرک تحصیلی:         لیسانس مامایی

 

 نام :                    فرشته
نام خانوادگی :      شیری
سمت :                کارشناس بهداشت خانواده(برنامه باروری سالم)

مدرک تحصیلی:           لیسانس مامایی

پست الکترونیکی:       Shiri.f1391@gmail.com

 

 نام :                    کلثوم
نام خانوادگی :      مومنی
سمت :               کارشناس برنامه سالمندان

مدرک تحصیلی:            کاردان بهداشت عمومی

پست الکترونیکی:         ---

 

نام :                    زهرا
نام خانوادگی :      ساده میری نژاد
سمت :                کارشناس بهداشت خانواده(برنامه مادران باردار)

مدرک تحصیلی:            لیسانس مامایی

پست الکترونیکی:         ---

 

نام :                  زینب  
نام خانوادگی :      الیاسی
سمت :                کارشناس بهداشت خانواده(برنامه کودکان)

مدرک تحصیلی:            لیسانس مامایی

پست الکترونیکی:         ---

 

 

نام :                  فرشته 
نام خانوادگی :      رشنوادی
سمت :                کارشناس بهداشت خانواده(کارشناس تغذیه با شیر مادر و برنامه نوزادان)

مدرک تحصیلی:            کاردان بهداشت عمومی گرایش خانواده

پست الکترونیکی:         ---

 

 

شماره تماس واحد: 08433382215