اربـــــــــــــعین حسینی
29

ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه

ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
اهم فعالیت های انجام شده در روز 29 آبان ماه:

بازدید از موکب ها و سرویس های بهداشتی

توزیع ماسک و دستکش یکبار مصرف در بین زوار و کواکب

تاکید ویژه بر بهداشتی و سالم سازی کنسرو و اغذیه های بسته بندی شده

بازدید از آشپز خانه مساجد

صدور کارت بهداشتی برای پرسنل آشپز خانه

اموزش اشپزان درخصوص رعایت بهداشت فردی

توزیع پمفلت

کنترل فشارخون

کنترل قندخون

ارائه مشاوره به زائران در خصوص سلامت روان


تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (665)
کد خبر: 11793
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه
 • ارائه خدمات بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام در روز 29آبان ماه

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

جستجو