اربـــــــــــــعین حسینی
28

ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت

ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان ایلام، ارائه خدمت توسط این مرکز با ورود زائران به ایلام همچنان ادامه دارد.

از جله ی این خدمات می توان به اندازه گیری قندخون بیماران دیابتی، توزیع دارو، کنترل فشارخون، انجام کلرسنجی ، بازدید از امکان عمومی، نصب نرم افزارهای بهداشتی بر روی تلفن های همراه، توزیع پمفلت ، انجام مشاوره روان اشاره نمود.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (280)
کد خبر: 11790
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت
 • ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در ایستکاه های سلامت مرکز بهداشت

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

جستجو