اربـــــــــــــعین حسینی
24

ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت

ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان ایلام، در ادامه ارائه ی خدمت به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت مرکز بهداشت شهرستان ایلام در میدان ارغوان فعالیت هایی از قبیل :

انجام بازدیدهای بهداشت محیط توسط بازرسین مرکز بهداشت شهرستان ایلام

انجام کنترل کیفی آب مصرفی موکبهای میدان ارغوان توسط بازرسین بهداشت محیط شهرستان ایلام

ارایه آموزشهای بهداشتی به دست اندرکاران موکب های مستقر در میدان ارغوان ایلام توسط بازرسین بهداشت محیط

نصب بنر شستشوی دست _میدان ارغوان ایلام

 نصب بنر شستشوی دست در فرودگاه وترمینال مسافربری توسط همکاران بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ایلام

انجام گشتهای مشترک بهداشت محیط شهرستان ایلام با سایر ادارات مربوطه  از پایانه های مسافربری, فرودگاه ومراکز مسیر تردد زائرین در خروجی شهر ایلام

کنترل فشارخون زائرین

نصب نرم افزار و اپلیکشین های سلامت جهت زائرین

ارائه پمفلت بهداشتی به زائرین حسینی

 

انجام گرفت.

تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (962)
کد خبر: 11720
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت
 • ادامه ارائه خدمات به زائرین حسینی در دومین روز از برپایی ایستگاه سلامت

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

جستجو