اربـــــــــــــعین حسینی
24

حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت

حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان ایلام ، با آغاز برپایی ایستگاه سلامت مرکز بهداشت در میدان ارغوان و مستقر شدن همکاران بهداشتی در این ایستگاه ارائه خدمات به زائرین حسینی آغاز گردیده است.

در روز اول از برپایی این ایستگاه ، معاون محترم سیاسی اجتماعی فرمانداری، معاونت محترم بهداشتی دانشگاه و  دکتر علیرضا شریفی رییس مرکز بهداشت شهرستان ایلام از ایستگاه سلامت بازدید نمودند.

از جمله فعالیت های انجام شده توسط مرکز بهداشت شهرستان ایلام می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

آموزش نحوه تهیه محلول ضدعفونی سرویسهای بهداشتی میدان ارغوان

بازدید وآموزش به متصدیان مراکز 

کنترل کیفی اب مسیر خروجی شهر ایلام به طرف مهران _بلوار خلیج فارس 

کنترل مواد غذایی در فروشگاههای مسیر تردد زایرین توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز

انجام آموزش و مشاوره های لازم توسط بهداشت خانواده

کنترل فشارخون زائرین

تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (246)
کد خبر: 11713
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت
 • حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در محل ایستگاه سلامت مرکز بهداشت

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

جستجو