X

اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
جلسه برون سپاری خدمات بهداشتی در مرکز بهداشت ایلام

  جلسه برون سپاری خدمات بهداشتی در مرکز بهداشت ایلام

امتیاز: Article Rating

جلسه برون سپاری در روز دوشنبه مورخه 98/02/23 در دفتر رئیس مرکز بهداشت ایلام با حضور ریاست محترم و معاون بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان ایلام،  آقای کریمی رئیس محترم  گروه گسترش استان   و مهندس عبدالهی کارشناس مسئول گسترش استان  و نیز دیگر کارشناسان مسئول بهداشتی و اداری  مرکز بهداشت ایلام برگزار گردید.

در ابتدا آقای دکتر عیوضی ضمن خیرمقدم به همه همکاران ضمن تشریح برنامه های بهداشتی و اشاره به مشکلات مرکز بهداشت در زمینه کمبود نیرو در واحدهای مختلف بهداشتی بخصوص در بخش روان و تغذیه با توجه به مشکلات مردم شهر ایلام در زمینه مسایل روانشناسی در خصوص ضرورت به کار گیری روانشناس در قالب طرح برون سپاری در اسرع وقت تاکید نمودند. در ادامه آقای  کریمی ضمن اشاره به اهمیت اجرای درست برنامه ها و اجرای برون سپاری به صورت مرحله به مرحله و با مشاوره کارشناسان مرکز بهداشت استان جهت جلوگیری از انحراف در اجرای برون سپاری تاکید ویژه نمودند. در ادامه جلسه ضمن نظر خواهی از کلیه افراد شرکت کننده در جلسه و بررسی پیشنهادات همکاران، مصوبات ذیل پیشنهاد گردید.

  1. مصوب شد دو پایگاه حاشیه شهر ایلام، جانبازان و رزمندگان به ترتیب با جمعیت های 12336 نفر و 13587 نفر و خدمات تغذیه و روان به بخش خصوصی و ترجیحاً به افراد حقیقی واگذار شود.
  2. مصوب شد که جهت انجام خدمات با کیفیت و طبق چارت های تشکیلاتی جدید مرکز بهداشت تعداد 7 نفر کارشناس علوم تغذیه و 9 نفر روانشناس جهت ارائه خدمات مربوطه  به جمعیت شهری ایلام به بخش خصوصی و ترجیحاً افراد حقیقی یا شرکت های بهداشتی واگذار نماییم.
  3. مصوب شد تمام هزینه مالی به صورت یک ساله جهت برون سپاری خدمات و پایگاهها توسط امور مالی برآورد شود و در اختیار رئیس مرکز بهداشت قرار گیرد.
  4. مصوب شد کلیه روندها  و مراحل پذیرش افراد اعم از فراخوان بکار گیری نیروها و اجرای آزمون و مراحل گزینش تحت نظارت مسئولین مربوطه و با نظارت کارشناسان استان و شهرستان انجام گیرد.
  5. مصوب شد نحوه واگذاری پایگاهها و برون سپاری بر اساس دستورالعمل شهری و بکارگیری افراد حقیقی یا حقوقی در فضای رقابتی و سالم و با انجام آزمون کتبی و مصاحبه (اعمال 60 درصد نمره کتبی و 40 درصد مصاحبه) و طی مراحل قانونی مناقصه و تضامین مالی قید شده در دستورالعمل و از میان افرادی که حد نصاب نمره علمی و مصاحبه را بدست آورند اجرا گردد.  
  6. مصوب شد کمیته  استانی  طراح سوالات باشند و مرکز بهداشت شهرستان ایلام  مجری برگزاری آزمون و مصاحبه  باشند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه برون سپاری خدمات بهداشتی در مرکز بهداشت ایلام
  • جلسه برون سپاری خدمات بهداشتی در مرکز بهداشت ایلام
  • جلسه برون سپاری خدمات بهداشتی در مرکز بهداشت ایلام
  • جلسه برون سپاری خدمات بهداشتی در مرکز بهداشت ایلام
ثبت امتیاز