خبر سایت
17

کارگاه طرح غربالگری هپاتیت B و C در زنان دارای رفتار پرخطر و مردان مصرف کننده مواد مخدر تزریقی و غیر تزریقی

کارگاه طرح غربالگری هپاتیت B و C در زنان دارای رفتار پرخطر و مردان مصرف کننده مواد مخدر تزریقی و غیر تزریقی

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان ایلام،  در تاریخ 95/10/15 کارگاه طرح غربالگری هپاتیت B و C در زنان دارای رفتار پرخطر و مردان مصرف کننده مواد مخدر تزریقی و غیر تزریقی  در مرکز مشاوره رفتاری شهرستان ایلام  و با حضور کارشناس مسئول بیماریهای واگیر استان، کارشناس برنامه مراقبت ایدز و بیماریهای آمیزشی استان، کارشناس مسئول بیماریهای واگیر شهرستان ایلام  و کارشناسان برنامه مراقبت بیماریهای ایدز و آمیزشی شهرستانها برگزار گردید.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (168)
کد خبر: 12263
  • کارگاه طرح غربالگری هپاتیت B و C در زنان دارای رفتار پرخطر و مردان مصرف کننده مواد مخدر تزریقی و غیر تزریقی
  • کارگاه طرح غربالگری هپاتیت B و C در زنان دارای رفتار پرخطر و مردان مصرف کننده مواد مخدر تزریقی و غیر تزریقی
  • کارگاه طرح غربالگری هپاتیت B و C در زنان دارای رفتار پرخطر و مردان مصرف کننده مواد مخدر تزریقی و غیر تزریقی
  • کارگاه طرح غربالگری هپاتیت B و C در زنان دارای رفتار پرخطر و مردان مصرف کننده مواد مخدر تزریقی و غیر تزریقی
  • کارگاه طرح غربالگری هپاتیت B و C در زنان دارای رفتار پرخطر و مردان مصرف کننده مواد مخدر تزریقی و غیر تزریقی
جستجو