خبر سایت
19

بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان

بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان

دکتر علیرضا شریفی از بازدید مدیرکل دفتر دفتر سلامت روانی اجتماعی از مرکز بهداشت شهرستان ایلام خبر داد.

در این بازدید دکتر علیرضا شریفی ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمدگویی به تیم بازدید کننده به ارائه گزارشی از عملکرد واحد بهداشت روان در سال 95 از جمله برگزاری کمیته های دورن بخشی و برون بخشی، برگزاری کارگاههای آموزشی و انجام پژوهش کاربردی پرداختند.

در این بازدید که از تاریخ 18/8/95لغایت 17/8/95 ادامه داشت،

دکتر حاجبی مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و دکتر ملکوتی رئیس پژوهشکده انستیتو روانپزشکی و خانم قاسم زاده کارشناس پیشگیری از خودکشی و خانم خادم کارشناس مهارتهای زندگی از برنامه های واحد سلامت روان مرکز بهداشت شهرستان ایلام و برنامه پیشگیری از خودکشی در خانه های بهداشت و مراکز شهری و روستایی بازدید و از نزدیک در جریان اجرای برنامه های پیشگیری از خودکشی قرار گرفتند.

ضمن بازدید دکتر حاجبی ضمن تقدیر و تشکر و ابراز خرسندی از اقدامات انجام گرفته در مرکز بهداشت شهرستان ایلام اظهار نمودند در طرح تحول نظام سلامت برنامه های سلامت روان در کنار دیگر بسته های بهداشتی در حال اجرا می باشد و برنامه پیشگیری از خودکشی برای اجرا به دانشگاههای علوم پزشکی استان های ایلام ,کرمانشاه ,لرستان و خراسان جنوبی ابلاغ گردیده واین برنامه متفاوت با برنامه قبل می باشد لذا اجرای این برنامه می تواند گامی بزرگ در حوزه سلامت روان و پیشگیری از خودکشی باشد 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (183)
گروه خبر: سلامت روان
کد خبر: 11724
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
 • بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی از واحد بهداشت روان
جستجو